piątek, 28 października 2011

Dwór w Branicach (siedziba Muzeum Archeologicznego)

Dwór klasycystyczny z początku XIX wieku, znajdujący się w Branicach, został wystawiony przez rodzinę Badenich, która odziedziczyła stary dworek po Branickich. Ostatni z rodu Branickich Klemens Branicki (mieszkał w Białymstoku) zmarł w końcu XVIII wieku.
Stary dwór (zbudowany przez Branickich), niechciany przez nowych właścicieli Badenich, stał się składem niepotrzebnych rzeczy – stąd jego nazwa: Lamus. Jest to trójkondygnacyjny budynek, kwadratowy, w stylu późnorenesansowym, zbudowany na przełomie XVI i XVII wieku.
Na pierwszym piętrze zachował się piękny kominek oraz portal z herbem Gryf, które zostały wykonane według projektu Santi Gucciego w stylu manierystycznym; są ozdobione bogatą dekoracją roślinną i figuralną. 
Obecnie mieści się w nim wystawa Muzeum Archeologicznego, na którą składa się ekspozycja ceramiki oraz dwa groby z okresu neolitu.
Magazyn Muzeum Archeologicznego jest jednym z najnowocześniejszych w Polsce i Europie. Znajdujące się w nim materiały pochodzą tylko z terenów Nowej Huty. Podstawowym materiałem jest ceramika – naczynia sklejane z wielu skorup. W magazynie znajduje się około 2 tysiące zrekonstruowanych naczyń. Pojedyncze skorupy są przechowywane w kartonowych pudłach; jest ich 1 lub 2 miliony.
Tereny Nowej Huty to były ziemie bardzo dobrego urodzaju; ilość dni wegetatywnych była tu bardzo duża, co również miało wpływ na plony. Wszystkie ważne wydarzenia zachodzące na świecie miały miejsce również na terenach Nowej Huty. Przykładem może być rytuał pogrzebowy – całopalenie, oraz rozprzestrzenianie się na świecie plemion celtyckich, które osiadły również na tych terenach.

Brak komentarzy:

Prześlij komentarz